symbole na klawiszu

 kółko     ●
 kwadrat  ■
 trójkąt   ▲
 romb     ◆
poziom trudnosci (liczba klawiszy)
1   2   3   4   5    6
z podpowiedzią
z liczbą Zero