Na podstawie znanej gry Snake


N - w Lewo      M - w Prawo
Spacja - zatrzymaj/wznów/zagraj jeszcze raz
S - szybciej      W - wolniej

Rozpocznij grę

Telefon

dotnij z lewej - w Lewo
dotnij z prawej - w Prawo

dotknij na środku - zatrzymaj/wznów