Literowanka – pobieranie


aplikacja do ćwiczenia czytania i pisania


           Literowanka  - Układanie słów z rozsypanek literowych
           Rozsypanka  - Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
Podaj Twój adres email.
Na podany adres zostaną przesłane linki do ściągnięcia programu.

Adresów email nikomu nie udostępniam. Mogą być one wykorzystywane jedynie przez autora strony w celu informowania użytkowników o nowych produktach zamieszczanych na stronie.

Adres e-mail:
Twoje imię.......

Wymagania na system : Windows + możliwość odtwarzania dźwięku

rozbiór słowa na litery - analiza - aplikacja do wspomagania nauki czytania i pisania

układanie słowa z liter