Wybierz-Obrazek Pobieranie

WybierzObrazek  - Wybieranie obrazka według podanego polecenia
DopasujObrazek  - Znajdowanie identycznego obrazka - percepcja wzrokowa
Podaj adres email.
Na podany adres zostaną przesłane linki do ściągnięcia programu.

Adresów email nikomu nie udostępniam. Mogą być one wykorzystywane jedynie przez autora strony w celu informowania użytkowników o nowych produktach zamieszczanych na stronie.

Adres e-mail:


Twoje imię.......
aplikacja do ćwiczenia czytania i pisania

Wymagania na system : Windows + możliwość odtwarzania dźwięku