Relacje Przestrzenne – pobieranie – fb

Relacje Przestrzenne - pobieranieaplikacja do nauki relacji przestrzennych


    Relacje Przestrzenne  - nauka rozumienia relacji przestrzennych; wersja demo

Podaj Twój adres email.
Na podany adres zostaną przesłane linki do ściągnięcia programu.

Adresów email nikomu nie udostępniam. Mogą być one wykorzystywane jedynie przez autora strony w celu informowania użytkowników o nowych produktach zamieszczanych na stronie.

Adres e-mail:
Twoje imię.......

Wymagania na system : Windows + możliwość odtwarzania dźwięku