aplikacja Wybierz Obrazek

WybierzObrazek – aplikacja do rozwijania percepcji wzrokowej i ćwiczenia rozumienia poleceń  wersja na Windows

aplikacja do ćwiczenia i rozwijania percepcji wzrokowej i rozumienie poleceń ze słuchu i/lub czytania ze zrozumieniem.

Aplikacja zrobiona we współpracy z Panią Logopedą z WTZ (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Dziecko, a w przypadku WTZ Uczestnik lub “Doroślak” 🙂 , ma za zadanie wybrać z zestawu obrazków ten obrazek, którego dotyczy wydane głosem lub wydane pisemnie polecenie.
Po prawidłowym wykonaniu ćwiczenia przechodzimy do kolejnego polecenia.

    W ten sposób ćwiczymy:

  • percepcję wzrokową (bo trzeba właściwy obrazek odróżnić od innych),
  • rozumienie ze słuchu (bo trzeba zrozumieć usłyszane polecenie),
  • czytanie ze zrozumieniem (jeśli osoba ćwicząca umie czytać),
  • percepcję słuchową – jeśli przygotujemy materiał prezentujący obrazki np. zwierząt i dźwięki przez nie wydawane.

Wraz a aplikacją dostarczam własne obrazki i nagrania, ale aplikacja może też pracować na obrazkach i nagraniach przygotowanych przez nas. Praca na zasobach przygotowanych specjalnie dla dziecka to sprawdzony przeze mnie sposób na jego zaktywizowanie. Doświadczenia z moim synem nauczyły mnie, że dzieci o wiele chętniej pracują na materiale (zdjęciach, nagraniach) przedstawiających znane im osoby, przedmioty, miejsca i sytuacje.
Zachęcam do tworzenia własnych zasobów!   wraz z aplikacją krótka instrukcja

W aplikacji można sporo rzeczy ustawiać – z podpowiedzią, bez podpowiedzi, z dźwiękiem, bez dźwięku, liczbę pokazywanych obrazków, które obrazki pokazywać, czy wyświetlać polecenie w formie pisemnej, itp. Poniżej ekran konfiguracyjny.

aplikacja do ćwiczenia percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, rozumienia poleceń i czytania ze zrozumieniem - ekran konfiguracyjny