Mówiąca Przeglądarka wersja 1.1 – pobieranie


aplikacja ćwiczenia mowy biernej


           MPrzegladarka  - Rozwijanie mowy biernej; wersja (prawie) pełna

Podaj Twój adres email.
Na podany adres zostaną przesłane linki do ściągnięcia programu.

Adresów email nikomu nie udostępniam. Mogą być one wykorzystywane jedynie przez autora strony w celu informowania użytkowników o nowych produktach zamieszczanych na stronie.

Adres e-mail:
Twoje imię.......

Wymagania na system : Windows + możliwość odtwarzania dźwięku